Våre tjenester

Taket er bygningens mest utsatte konstruksjonsdel. Feilaktig valg av eller bruk av komponenter som inngår i takkonstruksjonen kan få svært alvorlige konsekvenser. Alle våre medlemmer har lang erfaring og høy kompetanse innen alle aspekter ved tak- og membrantekking. Takringens leverandører leverer velprøvede materialer og komponenter med høy kvalitet.
Taktekking
Taktekking
Vi tekker flate tak med takbelegg og membraner som har helt spesielle egenskaper med hensyn til UV og aldringsbestandighet, kuldefleksibilitet, heft og tetthet.
Taktekking
Membraner
Membraner
For arealer med underliggende rom er det ofte helt avgjørende med en fungerende, tett membran, og utvendige dekker stiller høye krav til tetthet. Lekkasjer og utbedringsarbeider i slike konstruksjoner utløser ofte svært høye kostnader.
Membraner
Våtromsmembraner
Våtromsmembraner
Mange privatpersoner har smertelig erfart at det er kostbart å ikke bruke fagfolk på våtromsarbeider. Gjøres det ikke skikkelig, kan skadeomfanget bli stort - og ofte med en solid avkortning under skadeoppgjøret med forsikringsselskapet.
Våtromsmembraner
Serviceavtaler
Serviceavtaler
Å ha et tak som ikke er tett, kan føre til svært et kostbart og ressurskrevende arbeid. Ofte oppdages det ikke før det oppstår fuktskader inne i bygget.
Serviceavtaler