Våtromsmembraner

Mange privatpersoner har smertelig erfart at det er kostbart å ikke bruke fagfolk på våtromsarbeider. Gjøres det ikke skikkelig, kan skadeomfanget bli stort - og ofte med en solid avkortning under skadeoppgjøret med forsikringsselskapet.
Våtromsmembraner
At membranen – som er et vanntett sjikt av ett lag PVC, glidesjikt eller andre beskyttelsessjikt - er lagt riktig, er avgjørende for at baderommet blir vanntett. For å oppfylle dagens kvalitetskrav skal membranarbeidet være utført etter flere spesifikasjoner.

Vi har lang erfaring med våtromsmembraner, og sørger for at alt blir gjort i tråd med forskriftene. Det er også en stor fordel å kunne dokumentere at badet er pusset opp etter våtromsnormen av faglærte, ved for eksempel et salg.
Kontaktperson
Morten Andersen
Daglig leder
Tlf: +47 932 25 865
Send e-post