Taktekking

Vi tekker flate tak med takbelegg og membraner som har helt spesielle egenskaper med hensyn til UV og aldringsbestandighet, kuldefleksibilitet, heft og tetthet.
Taktekking
Ved at taket får et sammenhengende tett, sterkt og elastisk sjikt, er du sikret et tak som er holdbart i mange år. Takarealer kan samle enorme vannmengder, som kan gi problemer med overvann om det ikke håndteres riktig og effektivt. Gjennom Mataki har vi produkter og komplette systemer som minimerer risikoen for oversvømmelser og vannskader for alle typer bygg. Våre overvannsløsninger inkluderer taksluk og husdreneringskum og sørger for
å lede bort regnvann på en sikker måte for å unngå fuktskader.

Vi tekker også alt fra terrasser, garasjer og bolighus til landbruk og forretningsbygg med asfaltbelegg og/eller PVC-belegg og påtar oss både rehabiliteringsoppdrag og nybygg.
Faglig dyktighet, punktlighet og gode samarbeidsevner er en selvfølge for oss, samt at vi er løsningsorienterte og yter god oppfølging. Arbeidet utføres i tråd med inngåtte avtaler om pris og framdrift, og arbeidet blir solid dokumentert.

PS; vi har tett samarbeid med en rekke håndverkere vi trygt kan anbefale, som blikkenslager, snekker, flislegger, murer, elektriker, rørlegger etc. Vi går aldri på akkord med kvaliteten, og setter like stor krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv – nettopp for å kunne ivareta deg som kunde og vårt gode renommé.
Kontaktperson
Morten Andersen
Daglig leder
Tlf: +47 932 25 865
Send e-post
Taktekking