Membraner

For arealer med underliggende rom er det ofte helt avgjørende med en fungerende, tett membran, og utvendige dekker stiller høye krav til tetthet. Lekkasjer og utbedringsarbeider i slike konstruksjoner utløser ofte svært høye kostnader.
Membraner
Mataki sveisemembran benyttes til vanntetting i konstruksjoner hvor det kreves fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler og kulverter. Når Mataki Sveisemembran er korrekt lagt på primet betongdekke, kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen.
Mataki Sveisemembran (TREMA TM.5) er beregnet helsveiset til underlag av betong. Krav til heftfasthet til underlaget er avhengig av konstruksjon og bruksområde. Styrken i forbindelsen er avhengig av underlagets beskaffenhet og hvordan det er forbehandlet.

Makati Primer har egenskaper som er tilpasset Makati Sveisemembran for best mulig vedheft. God vedheft er særlig viktig for å unngå blæredannelse fra eventuelt damptrykk, og for overføring av bremsekrefter.
Riktig lagt tåler Mataki Sveisemembran stående vann under høyt trykk.
Til terrasser leverer vi membraner i PVC eller asfalt, avhengig av behov og løsningsvalg.
Kontaktperson
Morten Andersen
Daglig leder
Tlf: +47 932 25 865
Send e-post
Membraner